Сабақтың ұзақтығы

кіші топтар - 10-15 минут,
 
орта топтар - 15-20 минут
 
үлкен топтар - 20-25 минут
 
мектепке дейінгі топтары - 25-30 минут