Режим процесі.

Күннің бірінші және екінші жартысындағы режим процесі ойын түрінде өтеді