Размер шрифта:

Category: Все

«Қыздарға қырық кеңес» қыздар жиналысы

Қыркүйек айында 8-11сынып қыз балаларымен қыздар жиналысы өтті. Мақсаты: Жаңа әлеуметтік даму жағдайында қыз балаларға тәрбие берудің жүйесін айқындай отырып,белсенді шығармашылық іс-әрекеттерге дайын,ұлттық және әлемдік білім нәрімен сусындаған жоғары деңгейдегі мәдениетті және адамгершілігі мол, жан сұлулығы мен тән сұлулығын қатар алып жүре алатын, өзінен кейінгі ұрпақ алдындағы жауапкершілік ұғымын түсінетін қыз бала тұлғасын қалыптастыру.

2018-10-15 15:48:24

To download To watch

«Мейірімді жүрек- жақсы тілек» тренинг-сабағының ақпары 2018-2019 оқу жылы

Қыркүйек айында 9 А сынып оқушыларымен «Мейірімді жүрек- жақсы тілек» тренинг-сабағы өтті.Тренинг шаттық шеңберімен басталып оқушылар жағымды оймен бөлісті. Тренинг мақсаты: Оқушыларды мейірімділікке, достыққа, адамгершілікке, әдептілікке тәрбиелеу.

2018-10-15 15:44:10

To download To watch

21 ғасырдағы қазақстандық ата- ана «Өз балаңа үлгі бол» тақырыбындағы Республикалық ата-аналар конференциясы «Бірінші сынып оқушыларының ата-аналарына психологиялық көмек» ақпараты

2018 жылдың 22 қыркүйек күні мектебіміздің 5-6-7 сынып оқушыларының ата-аналарына ҚР білім және ғылым министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің тапсырысы бойынша дайындалған «Өз балаңа үлгі бол» тақырыбында республикалық конференция өтті.

2018-09-22 16:58:24

To download To watch

Стандарт государственной услуги "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей"

Глава 1. Общие положения 1. Государственная услуга "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой ( детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей" (далее – государственная услуга). 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство).

2018-08-16 11:12:57

To download To watch

"Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарынақұжаттардықабылдаужәнебалалардықабылдау" мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандарты

1-тарау. Жалпыережелер 1. "Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарынақұжаттардықабылдаужәнебалалардықабылдау" мемлекеттіккөрсетілетінқызметі (бұданәрі – мемлекеттіккөрсетілетінқызмет). 2. МемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі (бұданәрі – Министрлік) әзірледі. 3. Мемлекеттікқызметтібарлықүлгідегіжәнетүрдегімектепкедейінгіұйымдар (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.

2018-08-16 11:11:02

To download To watch

Стандарт государственной услуги "Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха детям в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования"

Глава 1. Общие положения 1. Государственная услуга "Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха детям в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования" (далее – государственная услуга). 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство). 3. Государственная услуга оказывается организациями образования, местными исполнительными органами городов Астаны и Алматы, районов и городов, (далее – услугодатель).

2018-08-16 11:10:29

To download To watch

«Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарынаденсаулығынабайланыстыұзақуақытбойы бара алмайтынбалалардыүйдежекетегіноқытудыұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау» мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандарты

1. Жалпыережелер 1. «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарынаденсаулығынабайланыстыұзақуақытбойы бара алмайтынбалалардыүйдежекетегіноқытудыұйымдастыруүшінқұжаттардықабылдау» мемлекеттіккөрсетілетінқызметі (бұданәрі - мемлекеттіккөрсетілетінқызмет). 2. МемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі (бұданәрі - Министрлік) әзірледі. 3. Мемлекеттікқызметтібастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдары (бұданәрі - көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.

2018-08-16 11:09:57

To download To watch

"Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Жалпы ережелер 1. "Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің жалпы білім беретін бағдарламалары бойынша оқыту үшін ведомстволық бағыныстылығына қарамастан білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және оқуға қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген. 3. Мемлекеттік қызметті бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

2018-08-16 11:09:14

To download To watch

"Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке қою" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер 1. "Бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірлеген. 3. Мемлекеттік қызметті Астана және Алматы қалаларының, аудандардың және облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

2018-08-16 11:07:54

To download To watch

Стандарт государственной услуги "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные организации"

Глава 1. Общие положения 1. Государственная услуга "Постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 7 лет) для направления в детские дошкольные " (далее – государственная услуга). организации 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство). 3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астаны и Алматы, районов (городов областного значения), акимами районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов (далее – услугодатель).

2018-08-16 11:07:20

To download To watch

Стандарт государственной услуги "Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание"

Глава 1. Общие положения 1. Государственная услуга "Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание" (далее – государственная услуга). 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство). 3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами городов Астаны и Алматы, районов и городов областного значения (далее – услугодатель).

2018-08-16 11:06:12

To download To watch

Стандарт государственной услуги "Назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей"

Глава 1. Общие положения 1. Государственная услуга "Назначение единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей" (далее – государственная услуга). 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство). 3. Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами городов Астаны и Алматы, районов и городов областного значения (далее – услугодатель).

2018-08-16 10:39:00

To download To watch

First 1 11 12 13 14 15 21 Last