Вакансия

Дәреже: Вакансия
ПЕДГОГИКАЛЫҚ   ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ  БОС  ОРЫНДАРЫНА  КОНКУРС  ЖАРИЯЛАУ  ТУРАЛЫ  ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ   КОНКУРСА  НА  ВАКАНТНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ                                                                 БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ                                                          БАЛҚАШ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ                              "СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ №7                          МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫ"                                       КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БОЙЫНША КАДРЛЫҚ ҚАЖЕТТІЛІК оның ішінде бос емес,                                     бос орын КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                  ПО КОММУНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ                                                              "ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №7                                                       ИМЕНИ САКЕНА СЕЙФУЛЛИНА                                    ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ                                           ГОРОДА БАЛХАШ                                УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ                          КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ из них вакантное,            не вакантное место 
2022-2023 оқу жылына   на 2022-2023 учебный год  
Математика пәнінің мұғалімі-3 (48 сағат)                                                   (1-бос орын,                                      2-бала күтіміне байл-ты демалыстағы  қызметкер орнына) Учитель математики - 3   (48 часов)                                            (1-вакансия,                                2-сотрудника на место декретника)
Физика пәнінің мұғалімі - 1     (16 сағат)   (1-бос орын) Учитель физики  - 1        (16 часов)    (1-вакансия)
Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі-2 (32сағат)                                    (1-бос орын-зейнеткер орнына,                                             1-бала күтіміне байл-ты демалыстағы қызметкер орнына) Учитель русского языка и литературы-2 (32часа)           (1-вакансии на место пенсионера,                         1-сотрудник на место декретника)
Информатика пәнінің мұғалімі-1(16 сағат)                                                   (2-бала күтіміне байл-ты демалыстағы қызметкер орнына) Учитель информатики  - 1 (16 часов)    (2-сотрудник на место декретника)
Тарих - 2                           (32 сағат) (2-бала күтіміне байл-ты демалыстағы қызметкер орнына) История - 2                     (32 часа) (2-сотрудника на место декретника)