2015-2016 оқу жылында жалпы білім беретін №8 орта мектебінің 9 сынып түлектерінің еңбекпен қамтылуы туралы ақпарат

Дата: 2015-09-10 10:25:37

2015-2016 оқу жылында жалпы білім беретін №8 орта мектебінің 9 сынып түлектерінің еңбекпен қамтылуы туралы ақпарат 

Мектеп

Түлектер

Колледжге түскендер

Оның ішінде

Әскери орындарға

Жұмысқа орналасқан
дары

Шет мемле
кет
ке

Орналас
пағандары

 10сын.

Мемлекет
тік тапсырыс
пен

Ақылы бөлімге

1

ЖББ№8

124

101

37

64

1

0

0

0

23

Автор: №8 ОМ