Методикалық әдістемелер

Дәреже: Методикалық әдістемелер

 

Мектепке дейінгі білім беру кеңістігін ұйымдастырудың тиімді технологияның бірі-"Сөйлейтін қабыра"

2021-08-13 13:45:13

Скачать Смотреть

"Педагог мәртебесі туралы" ҚР Заңына түсіндірме

2021-08-13 13:39:40

Скачать Смотреть

Қашықтан оқыту: Ата – аналарға қажетті кеңес

Қaзaқcтaн Pecпубликacның Пpeзидeнтi Қacым-Жoмapт Тoқaeв 2020 жылдың нaуpыз айының 16-ынaн бacтaп xaлықтың қaуiпciздiгiн қaмтaмacыз eту мaқcaтындa eлiмiздe төтeншe жaғдaй eнгiзгeн бoлaтын. Ең алдымен, қашықтан оқыту дегеніміз не екенін түсініп алу маңызды. Қашықтан оқыту – білім алушының оқу іс-әрекетін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы белгілі бір арақашықтықта жүзеге асыру.

2021-08-06 15:28:03

Скачать Смотреть

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАРЫ

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДАМУЫНА МОНИТОРИНГ ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАРЫ

2021-04-19 13:04:56

Скачать Смотреть

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты

2021-02-10 14:38:00

Скачать Смотреть

Аттестаттау ережелері

2021-02-10 13:28:27

Скачать Смотреть