"Абай атындағы №2 мектеп-лицейі" КММ-нің бракераждық комиссиясын құру туралы бұйрығы

Дәреже: Оқушылардың тамақтандыруын ұйымдастыру
Дата: 2022-09-12 15:13:46
"Абай атындағы №2 мектеп-лицейі" КММ-нің бракераждық комиссиясын құру туралы бұйрығы

Бракираждық коммисияның 2022-2023 оқу жылына арналған жоспары

Дәреже: Оқушылардың тамақтандыруын ұйымдастыру
Дата: 2022-09-12 15:05:34
Бракираждық коммисияның 2022-2023 оқу жылына арналған жоспары
Бракираждық коммисияның 2022-2023 оқу жылына арналған жоспары 

2021-2022 оқу жылында лицейдегі тамақтану жұмысын ұйымдастыру жоспары

Дәреже: Оқушылардың тамақтандыруын ұйымдастыру
Дата: 2022-02-05 12:22:07
Автор: №2 Лицей