Жакишева Кулпаш Билановна

Дәреже: Әкімшілік
Жакишева Кулпаш Билановна

 

Тәжірибесі: 35 жыл

Байланыс телефондары: 8 (71036) -6-62-55 Сот: + 7-778-852-77-25 

Электрондық пошта: dsszhuldyz@mail.ru

Айы, жылы  (с месяца, года)

бастап (работает)

05.01.2015– «Қарағанды облысы әкімдігінің Балқаш қаласы білім бөлімінің» «Жұлдыз бөбекжайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны  директоры

05.01.2015.- Директоркоммунального государственного казённого предприятия«Ясли-сад «Жұлдыз»  отдела образования города Балхаш управления образования Карагандинской области

Туған кезі  (куні,айы, жылы)

 

Дата рождения (число, месяц, год)

1966 жыл 04наурыз

 

16 март1966 года

Туған жері

 

Место рождения

Қарағанды облысы , Балқаш қаласы

 

Карагандинская  область, город Балхаш

Үлты /Национальность

 

Қазақ

Казашка

Білімі / образование

Жоғары

Высшее

Бітірген  жылы

Окончил в

1991ж.

 

1991 г.

 

.

1.Е.А.Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

 

    1.Карагандинский университет имени Е.А.Букетова. 

         

Білімі бойыншамамандығы, біліктілігі

 

Специальность по образованию; квалификация

1.Мектеп жасына дейінгі тәрбие мен оқыту

Тәрбиеші , мектеп жасына дейінгі тәрбие мен оқыту

1.Дошкольное воспитание и обучение

Воспитатель, дошкольное воспитание и обучение

Ќандай шетел тілдерін немесе ТМД халықтарының тілдерін біледі

Какими иностранными языками и языками народов СНГ владеете

 

Орыс тілі

Руский язык

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

Ученая степень, ученое звание

 

Жоқ

Нет

Мемлекеттік наградалары, кұрметті атақтары бар ма ( қандай,алған жылы )

 

Имеет ли государственные награды, почетные звания ( какие,год награждения)

 

Жоқ

Нет

Депутат па (қандай халык

депутаттары Кеңесінің үкімет мүшесі ме)

 

Жоқ

Нет

 

Келген / Кеткен

Айы және жылы

Месяц и год

Вступления / ухода

 

Бұрынғы  жұмысы

Работа в прошлом

01.07.2010 – қ.у.дейін

         по.н.в.

Балқаш қаласы, «Жұлдыз» балабақшасы , директоры

г.Балхаш . ясли сад «Жұлдыз», директор