Category: Все
Lapina Lyubov Anatolyevna

Lapina Lyubov Anatolyevna

Education: secondary special   Рosition:иeducator Сategory: no
Degtyareva Elena Anatolievna

Degtyareva Elena Anatolievna

Education: secondary special  Рosition: educator Сategory: the first
Baygutanova Guldariga Maratkyzy

Baygutanova Guldariga Maratkyzy

 Education: higher  Рosition:  кazakh language teacher  Сategory: the first
Malyavina Angela Viktorovna

Malyavina Angela Viktorovna

Education:secondary special  Рosition: educator Сategory: the first
Ахметжанова Комиля Тахировна

Ахметжанова Комиля Тахировна

Білімі: арнайы-орташа Лауазымы: музыка жетекшісі Санаты: санаты жоқ
Ermagambetova Zhanna Zhumashevna

Ermagambetova Zhanna Zhumashevna

Ermagambetova Zhanna Zhumashevna Works KGKP DDU "Stream" 2005 year Date of birth (day, month, year) 01/19/1973 year Place of Birth Karaganda region, Balkhash сity Nationality Kazakh Education higher Graduated 1) Balkhash Pedagogical S...
Yugay Natalia Ivanovna

Yugay Natalia Ivanovna

Education: secondary specialized Position: Physical Education Instructor Category: second
 Elena Nikolaevna Sanaykina

Elena Nikolaevna Sanaykina

Education: higher Рosition: educator Сategory: higher