The Law on Public Service of the Republic of Kazakhstan

Category: The Law on Public Service of the Republic of Kazakhstan

The Law on Public Service of the Republic of Kazakhstan

On public services, the law of Republic of Kazakhstan from April 15, 2013 № 88-V This Law regulates social relations in the sphere of public services. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы

On public services, the law of Republic of Kazakhstan from April 15, 2013 № 88-V This Law regulates social relations in the sphere of public services. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы

2017-11-02 10:15:36

To download To watch