The concept of summer camp "Balbulak." Summer - 2015

Category: The concept of summer camp "Balbulak." Summer - 2017

The concept of summer camp "Balbulak." Summer - 2017

School camps "Balbulak." Summer - 2015

Бағдарлама мазмұны. 1. Түсінік хат. 2. Жазғы лагерді ұйымдастыру мақсаты мен міндеттері. 3. Бағдарламаны жүзеге асыру мазмұны мен формалары. 4. Бағдарламаны жүзеге асыру шарттары. 5. Бағдарламаның тиімділік критерийі. 6. Бағдарламадан күтілетін нәтижелер. 7. Жүзеге асыру тәжірибесінің барлығы. 8. Болжалды жұмыс жоспары. 9. Әдебиет.

2015-05-29 10:44:49

To download To watch