Жаңалықтар

Қазақстан тарихы

Дәреже: 7-сынып
Дата: 2020-04-28 23:06:40
https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/7-synyp/xix-hasyrdyng-songy-men-xx-hasyrdyng-basyndahy-qazaqtardyng-auyzsha-tarixi-dasturlerining-damuy?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Химия

Дәреже: 7-сынып
Дата: 2020-04-28 23:04:14
https://bilimland.kz/kk/subject/ximiya/7-synyp/mineraldardy-ongdeuding-ehkologiyalyq-aspektileri?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Геометрия

Дәреже: 7-сынып
Дата: 2020-04-28 23:03:19
https://bilimland.kz/kk/subject/geometriya/7-synyp/berilgen-ehlementter-bojynsha-ushburysh-salu?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Алгебра

Дәреже: 7-сынып
Дата: 2020-04-28 23:02:22
 https://bilimland.kz/kk/subject/algebra/7-synyp/algebralyq-ornekterdi-tepe-teng-turlendiru?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Русский язык

Дәреже: 7-сынып
Дата: 2020-04-28 23:00:23
https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/7-klass/pravila-upotrebleniya-sluzhebnyx-chastej-rechi-omonimiya-chastej-rechi-esli-by-ya-pravil-mirom?mid=%info%
Автор: №6 ОМ