Жаңалықтар

Русский язык

Дәреже: 6-сынып
Дата: 2020-04-28 22:56:10
https://bilimland.kz/ru/subject/russkiy-yazyk/6-klass/znaki-prepinaniya-pri-pryamoj-i-kosvennoj-rechi-dom-budushego-umnyj-dom?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Жаратылыстану

Дәреже: 6-сынып
Дата: 2020-04-28 22:54:51
https://www.youtube.com/watch?v=QVhoJKfwwg8
Автор: №6 ОМ

Математика

Дәреже: 6-сынып
Дата: 2020-04-28 22:53:30
https://bilimland.kz/kk/online-school/lesson_course/17568?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Математика

Дәреже: 6-сынып
Дата: 2020-04-28 22:52:02
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/esepterdi-syzyqtyq-tengdeuler-zhujesining-komegimen-sheshu?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Қазақстан тарихы

Дәреже: 6-сынып
Дата: 2020-04-28 22:49:32
https://bilimland.kz/kk/subject/qazaqstan-tarihy/6-synyp/qazaqtardyng-dasturli-sharuashylyhy?mid=%info%
Автор: №6 ОМ

Қазақ тілі

Дәреже: 6-сынып
Дата: 2020-04-28 22:48:29
https://bilimland.kz/kk/subject/kazah-tili/6-synyp/kazaqstan-muzeyleri?mid=%info%
Автор: №6 ОМ