Протокол о допуске к участию в конкурсе от 16.08.2014 года

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды  
ұйымдастыру қағидаларына  
4-қосымша         

нысан

Конкурс туралы хабарландыру

«Балқаш қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балқаш қаласы жалпы білім беретін № 16 лингвистикалық бағыттағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі    

100300, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Сабитова м-а, 1 үй, электрондық адресі: buch_shan16@mail.ru___________________________________________________________

 (конкурсты ұйымдастырушының атауы, пошталық және электрондық  мекенжайлары)
орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызмет берішіні таңдау жөніндегі конкурс өткізу туралы хабарлайды
Жалпыға бiрдей мiндеттi орта бiлiм қорынан орта білім беру ұйымында оқитындарды, оның ішінде жекелеген санаттарын тамақтандыруды ұйымдастыру
(сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің немесе тауарлардың атауы)
     Қызмет:

«Балқаш қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балқаш қаласы жалпы білім беретін № 16 лингвистикалық бағыттағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы,  Сабитова м-а, 1 үй,

Жалпыға бiрдей мiндеттi орта бiлiм қорынан білім беру ұйымында оқитындарды, оның ішінде жекелеген санаттарын тамақтандыруды ұйымдастыру– 75 адам, оның ішінде:

- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан балаларға;
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққандағы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балаларға;
- жетім балаларға, ата-анасының қамқорлығынсыз қалып, отбасыларда тұратын балаларға;
- білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиеленушілердің өзге де санаттарына (бұдан әрі - білім алушылар мен тәрбиеленушілер)

     Порция саны 9780.  Қызмет көрсетуге бөлінген қаржы:2934000(Екі миллион тоғыз жүз отыз төрт мың) теңге._____________________________________________________________________                             

 (қызмет көрсету орны және оның көлемі, көрсетілетін қызметті алушылар санаттарының толық тізбесі және оның саны, қызмет көрсетуге бөлінген сома көрсетіледі)көрсетілуі тиіс.
      Қызметті көрсету мерзімі 2018 ж. 1 наурыз – 2018 ж. 31  желтоқсан__________________      Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.
      Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2018 жылдың 23 ақпанның сағ. 10-00 ге  дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, З. Сабитова м-а, 1 үй, бухгалтерия кабинетіненсағат 9-00 ден 18-30 ға дейін (сенбі – жексенбі күндерден басқа), және/немесе balkhash.goo.kzинтернетинтернет-ресурсынан алуға болады.
Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті
өнім берушілер «Балқаш қаласының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Балқаш қаласы жалпы білім беретін № 16 лингвистикалық бағыттағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне__________________________________________________________________________              (конкурсты ұйымдастырушының атауын көрсету керек)

мына мекенжай бойынша 100300, Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Сабитова м-а, 1 үй,_ бухгалтерия кабинеті___________________________________________________жібереді.
            (толық мекенжайы, бөлменің № көрсету керек)
      Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2018 жылдың 26 ақпанның сағ. 09-30 да     __________________________________________________________________________   (уақыты мен күнін көрсету керек)

дейін.
      Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 2018 жылдың 26 ақпанның сағ. 10-00 де         

                                                                                              (уақыты мен күні көрсетілсін)                               мынамекенжай бойынша: Қарағанды облысы, Балқаш қаласы, Сабитова м-а, 1 үй, директор кабинеті___________________________________________________________                       __(толық мекенжайы, бөлменің №, уақыты мен күні көрсетілсін)                                                                        ашылады.
      Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады 8 (71036) 6-00-54,                  

(телефон нөмірін көрсету керек)

 

2018ж. 05.02.

 

 

Приложение 4       
к Правилам организации питания
 обучающихся в организациях 
 среднего образования    

форма           

                     

Объявление о конкурсе


Организатор конкурса:КГУ  «Общеобразовательная  средняя школа № 16 лингвистического направления города Балхаш »государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш»                                                                                                                                                   100300, Карагандинская область, г.Балхаш   м-он Сабитовой д.1, электронный адрес:  buch_shan16@mail.ru___________________________________________________________(наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса)
объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования
_ Организация питания обучающихся в организации среднего образования, в том числе обучающихся отдельных категорий из фонда всеобщего обязательного среднего образования______________________________________________________________
         (наименование приобретения услуги или товаров)
      Услуга должна быть оказана:
КГУ  «Общеобразовательная  средняя школа № 16 лингвистического направления города Балхаш »  государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш», Карагандинская область, г.Балхаш   м-он Сабитовой д.1, 

Организация питания обучающихся в организации среднего образования, в том числе обучающихся отдельных категорийиз фонда всеобщего обязательного среднего образования _75_человек, в том числе:

    - дети из семей, имеющие право на получение государственной адресной социальной помощи;
      - дети из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
     - дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях;
       - иные категории обучающихся и воспитанников, определяемые коллегиальным органом управления организации образования.  

Количество  порций9780.   Сумма выделенная на оказание услуги –2934000(Два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи)  тенге    _____________________________________________           (указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их количество, сумма, выделенная на оказание услуги)
     Срок оказания услуги: 1 марта 2018 г. – 31 декабря 2018 г.
     К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
      Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до  10-00 часов «23» февраля_2018 года (указать время и дату)включительно по адресу: Карагандинская область, г.Балхаш   м-он Сабитовой д.1,  кабинет бухгалтерии с 09-00 до 18-30 часов (кроме субботы-воскресения) или на интернет-ресурсе: balkhash.goo.kz._
       (указать электронный адрес)
 Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в  конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГУ  «Общеобразовательная  средняя школа   № 16 лингвистического направления города Балхаш » государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш»_______________________________________________________
 (указать наименование организатора конкурса)
по адресу: 100300 Карагандинская область, г.Балхаш   м-он Сабитовой д.1, кабинет бухгалерии.________________________________________________________________
                    (указать полный адрес, № кабинета)
     Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до:  09-30 часов_26 февраля  2018 года___________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                (указать время и дату).
     Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: Карагандинская область, г.Балхаш   м-он Сабитовой д.1, кабинет директора,  в 10-00 часов 26 февраля 2018 года___________________________________________________________
                    (указать полный адрес, № кабинета, время и дату)
 Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: ___8(71036) 6-00-54____   

                                                                                                                              (указать номер телефона)

 

05.02.2018 г.