ММ отырысы

Дата: 2022-01-14 15:21:11
ММ отырысы
Ағымдағы жылдың 13 қаңтарында"Эстет" МК отырысы өтті
Отырыста келесі мәселелер талқыланды: 
- Тоқсандық үлгерімді талдау 
- ІІІ тоқсанға жұмысты жоспарлау, конкурстар туралы ақпарат
- Кәсіби шеберлікті арттыру бойынша жұмысты ұйымдастыру:
- Елбасы семинарлар;
- Мұғалімдерді курстық даярлау
Барлық сұрақтар ашылып, қол жетімді және өзекті болды.
Отырыс шешімі бойынша қабылданды
Қатысушылардың конкурстарда, жарыстарда нәтижелілігіне мониторинг жүргізу. Оқушылардың танымдық белсенділігін, оқу мотивациясын, жетістік мотивациясын дамыту, позитивті ойлауды, жоғары өзін-өзі бағалауды қалыптастыру.
Әрбір оқушыны коммуникативтік қызметке тарту арқылы сабақтар мен тәрбиелік іс-шараларда мемлекеттік тілді белсенді енгізу бойынша жүйелі жұмысты енгізу.
Онлайн семинарларға, конференцияларға және қашықтықтан оқыту курстарына міндетті түрде қатысу.