Нормативті құжаттар

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2016-02-03 03:15:28
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 179. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2015 года № 10275         В соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса Респу...

Қазақстан Республикасындағы балаларға қосымша білім беруді дамытудың стратегиялық тәсілдері

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2016-02-03 03:07:12
Қазақстан Республикасындағы балаларға қосымша білім беруді  дамытудың стратегиялық тәсілдері

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2016-02-03 03:04:18
  ТРУДОВОЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   ОГЛАВЛЕНИЕ   ОБЩАЯ ЧАСТЬ   Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе Статья 2. Трудовое законодательство Республики Казахстан Статья 3. Цель и задачи трудового законодательства Республики Казахста...

Настоящий Закон определяет правовые основы формирования и реализации государственной молодежной политики в Республике Казахстан.

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2016-02-03 03:00:44
Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года № 581-II О государственной молодежной политике в Республике Казахстан   Глава 1. Общие положения (статьи 1 - 4) Глава 2. Основные направления государственной молодежнойполитики в Республике Казахстан (статьи 5 - 12) Глава 3. Формирование...

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2016-02-02 09:59:43
О государственных символах Республики Казахстан Конституционный закон Республики Казахстан от 4 июня 2007 года N258 ОГЛАВЛЕНИЕ       Сноска. По всему тексту слова "государственному стандарту", "государственным стандартам", "государственные стандарты" заменены соответственно словами "национальному стандарту", "национал...

БРАЧНО-СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2016-02-02 09:56:02
О браке (супружестве) и семье Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV ОГЛАВЛЕНИЕ      Примечание РЦПИ!       Порядок введения в действие настоящего Кодекса РК см. ст. 283      Настоящий Кодекс определяет цели, задачи, принципы и правовые основы регулирования брачно-семейных (супружеско-с...

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2014-02-28 06:52:14
ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ТУРАЛЫ ЗАҢЫ Осы Заң білім беру саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді, осы саладағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін айқындайды және Қазақстан Республикасы азаматтарының, сондай-ақ Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың білім алуға конституциялық құқығын...

Қазақстан Республикасының Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы Заңы

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2014-02-28 06:34:55
Қазақстан Республикасының Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы Заңы   Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 221 Заңы Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2007 ж., N 2, 17-құжат; "Егемен Қазақстан" 2007 жылғы 30 қаңтар N 23; "РЕСМИ ГАЗЕТ" 2007 ж., наурыз, N...

Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (2010.19.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2014-02-28 05:02:30
Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы 2002 жылғы 8 тамыздағы № 345-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (2010.19.03. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)        1-тарау. Жалпы ережелер (1 - 5 баптар)      2-тарау. Балалар мүддесін көздейтін (6 - 7 баптар)           &nbs...

Қазақстан Республикасындағы тiл туралы

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2014-02-28 04:52:43
Қазақстан Республикасындағы тiл туралы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шiлдедегі N 151 Заңы   Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 13-14, 202-құжат   МАЗМҰНЫ       Ескерту. Мәтiнде "тарау" деген сөздiң алдындағы "I - VI" деген цифрлар тиiсiнше "1 - 6" деген цифрлармен ауыстырылды - Қазақс...

Қазақстан Республикасының Конституциясы

Дәреже: Нормативті құжаттар
Дата: 2014-02-27 16:41:25
Қазақстан Республикасының Конституциясы Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды   Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 1996 жылғы N 4, 217-құжат (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң басылымы)         Бiз, ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген       Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерiнде...