ҚР мемлекеттік қызметтер туралы заңы

Дәреже: Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметтер туралы Заңы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 254 қаулысы

"Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

2018-08-13 12:22:31

Скачать Смотреть

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы, (2018.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 88-V Заңы, (2018.13.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен) Осы Заң мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді.

2018-08-13 12:11:10

Скачать Смотреть